06 52 57 60 43 info@ingesprek.nu

Werkwijze mediation

In het eerste (telefonische) contact worden de mogelijkheden van mediation besproken en bekeken of mediation voor het oplossen van uw probleem geschikt kan zijn. De eerste 60 minuten van het kennismakingsgesprek zijn gratis. Vervolgens wordt aan beide partijen de keuze voorgelegd of men mediation wil starten.

Wanneer tot mediation besloten wordt vindt met beide (of meerdere) partijen afzonderlijk een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek worden de zienswijzen op het ontstaan van het conflict besproken en wat men van de mediation verwacht. In de eerste gezamenlijke bespreking wordt een mediationovereenkomst ondertekend door partijen en de mediator. In deze overeenkomst staan een aantal voor mediation belangrijke zaken, zoals de geheimhoudingsafspraken, vrijwilligheid van de mediation en de rol van de mediator. 

Vervolgens start de mediation en kunnen partijen hun standpunten uiteen zetten. Onder begeleiding van de mediator worden de wensen en belangen van partijen, en de daarbij optredende gevoelens van en voor beide partijen duidelijker, en kunnen partijen toewerken naar oplossingen en afspraken, waarmee zij allen tevreden zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij een echtscheiding worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Indien nodig kan er in de loop van de mediation door partijen, in overleg met elkaar, extern advies ingewonnen worden bij deskundigen (bijvoorbeeld financieel of juridisch advies). De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen.

 

Locatie

Waar de gesprekken plaats zullen vinden, wordt in onderling overleg afgesproken. In Gesprek –  Mediation & Coaching heeft een eigen kantoor in Zeist en maakt desgewenst gebruik van de locaties van Het Coachhuis.

Duur van de mediation

Gemiddeld duurt een mediation 4 tot 10 uur, verdeeld over 2 tot 5 gesprekken.

Kosten

Meestal worden de kosten door partijen gedeeld. Soms worden er andere afspraken gemaakt (bv. wanneer een werkgever de kosten op zich neemt bij een conflict in een werkrelatie).

Het uurtarief ontvangt u op aanvraag. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Als de gesprekken in Zeist plaatsvinden dan komen daar geen reiskosten bij. Buiten Zeist wordt een tarief van € 0,25 per gereden km gedeclareerd en de helft van de reistijd.

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij verenigingen die uitsluitend door leden worden gefinancierd, kan een gereduceerd uurtarief worden afgesproken.