06 52 57 60 43 info@ingesprek.nu

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt.

Kenmerkend voor mediation is, dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen aandraagt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf, onder begeleiding van de hiervoor speciaal opgeleide mediator. U werkt en denkt dus zelf actief mee en bepaalt de uiteindelijke oplossing. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

In Gesprek – Mediation & Coaching is aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

In Gesprek – Mediation & Coaching biedt mediation voor:

  • Arbeidsgerelateerde conflicten (arbeidsvoorwaarden, omgangsvormen, ontslag, ziekteverzuim, intercollegiale problemen)
  • Zakelijke conflicten (maatschappen, conflicten over contracten)
  • Echtscheidingsbemiddeling (opstellen ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant, verbeteren communicatie na een echtscheiding)
  • Conflicten in de familiesfeer (familieverhoudingen, nalatenschappen)
  • Conflicten binnen kerkelijke organisaties (relatie predikant – kerkenraad)
  • Conflicten binnen de gezondheidszorg (zorgverleners onderling, patiënt-zorgverlener)
  • Persoonlijke conflicten (bijvoorbeeld ruzie met de buren)
Zakelijke- en arbeidsmediation

Als er in de zakelijke sfeer conflicten ontstaan, waarbij grote belangen in het geding zijn, dan is het wenselijk deze niet te lang te laten voortbestaan. De mediator kan, als deskundig gespreksleider, helpen de zaken die voor partijen echt belangrijk zijn op tafel te krijgen. Bij mediation kunnen zaken besproken worden die vertrouwelijk zijn. Men mag de in een mediation verkregen informatie in een toekomstige situatie niet ‘gebruiken’. Want deze is vertrouwelijk verkregen. Dit helpt om gezamenlijk – in een vertrouwelijke sfeer – naar een oplossing te zoeken

In arbeidsmediation kunnen conflicten tussen werkgever en werknemer of conflicten tussen werknemers onderling eveneens in vertrouwelijke sfeer besproken worden. Of het nu gaat over het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, het verbeteren van de omgangsvormen, langdurig ziekteverzuim, intercollegiale problemen of een mogelijk ontslag.

Familiemediation

Echtgenoten en/of partners die er over nadenken om uit elkaar te gaan kunnen kiezen tussen  het inschakelen van één of twee advocaten of voor mediation.

Mediation bespaart geld, tijd en stress. Eén mediatior kost minder dan twee advocaten. Met mediation ga je met elkaar in dialoog over hoe je zaken wilt regelen. Het leidt tot oplossingen die de partijen zelf hebben bedacht. Het opstellen van een ouderplan en het echtscheidingsconvenant is weliswaar pijnlijk, maar noodzakelijk. Het helpt je samen de blik op de toekomst te richten en een betere verstandhouding te creëren.

Ook als de communicatie na een echtscheiding ernstig verstoord is kan mediation helpen deze te verbeteren en eventueel hernieuwde afspraken te maken over omgangsvormen en/of.”