06 52 57 60 43 info@ingesprek.nu

Welkom bij


In Gesprek – Mediation & Coaching

Is er een conflict ontstaan, waarbij het u niet meer lukt om er samen uit te komen? Of heeft u het gevoel vast te zijn gelopen in uw samenwerking of samen leven en wilt u er aan werken dat op te lossen? Dan kan mediation of coaching u daarbij helpen.

Wat is mediation?

Bij mediation gaat u zelf aan de slag door samen met de andere betrokkene(n) in dialoog te gaan, daarbij geholpen door een mediator. De mediator helpt om het gesprek constructief te voeren en zodoende een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. De mediator in onafhankelijk; neemt zelf geen standpunt in, maar begeleidt de deelnemers in de communicatie en het oplossen van hun conflict. 
Wat is coaching?
Bij coaching wordt u door de coach geholpen om te achterhalen waarom het in de samenwerking met anderen niet goed verloopt. Wat zit u dwars? Hoe komt het dat u niet adequaat kunt reageren? Waar bent u goed in en hoe zou u uw kracht zó in kunnen zetten dat u effectiever bent in uw communicatie en samenwerking met anderen?
Voordelen van mediation t.o.v. een juridische procedure:
  • Na afloop van een mediation is de communicatie tussen partijen meestal hersteld en/of  verbeterd, wat belangrijk is wanneer je met elkaar samen wilt of moet blijven werken.
  • Mediation duurt korter en is goedkoper dan een juridische procedure.
  • U heeft zelf invloed op het resultaat. Bij een beslissing via de rechter is er vaak een winnaar, maar ook een verliezer.
  • Door mediation komt men tot creatievere oplossingen waarmee beide partijen tevreden zijn.
  • Wat bij mediation besproken wordt, valt in principe onder de geheimhoudingsplicht (afhankelijk van wat partijen hierover afgesproken hebben).
Jeanette den Hartogh

 

Jeanette den Hartogh is naast MfN registermediator, MfN familiemediator, ook psycholoog. Zij was tientallen jaren werkzaam in de non-profit/mensenrechten sector. Bij VluchtelingenWerk Nederland was zij 25 jaar werkzaam in diverse functies, waarvan het grootste deel als leidinggevende. Eerder heeft zij 10 jaar gewerkt bij de Anne Frank Stichting en daarvoor bij de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft altijd veel interesse gehad in hoe mensen, afkomstig uit verschillende culturen, met elkaar omgaan.

Waarom de keuze voor mediation?

“In mijn werk, maar ook daarbuiten, zag ik communicatieproblemen ontstaan, vaak veroorzaakt doordat men verschillende beelden had van wat besproken werd. Dit had soms te maken met verschillende culturele achtergronden, maar ook met misverstanden, verschillen in opinies of belangen. Als eenmaal een beeld over iemand gevormd is, wordt de volgende ervaring met deze persoon daar ingepast.

Bij conflicten is het belangrijk gehoord te worden door de ander. Als je het gevoel hebt ‘klem’ te zitten en niet gehoord te worden dan is er ook geen ruimte voor het vinden van oplossingen.

Als mediator leid ik het gesprek en zorg ik er voor dat ‘partijen’ ge gelegenheid krijgen om naar elkaar te luisteren en zodoende beter inzicht te krijgen in wat voor elk van hen belangrijk is. Dit biedt ruimte om vervolgens gezamenlijk een voor beiden goede oplossing te vinden.”