Mediation & Coaching

Over Jeanette den Hartogh

Jeanette den Hartogh is naast MfN registermediator, MfN familiemediator, ook psycholoog. Zij was tientallen jaren werkzaam in de non-profit/mensenrechten sector. Bij VluchtelingenWerk Nederland werkte zij 25 jaar in verschillende functies, waarvan het grootste deel als leidinggevende. Daarvoor werkte zij 10 jaar bij de Anne Frank Stichting en enkele jaren bij de Universiteit van Amsterdam. 

Zij heeft veel ervaring in de omgang met mensen afkomstig uit verschillende culturen, religies en/of leefwerelden. Zij heeft zich verdiept in communicatie-problemen die kunnen optreden en hoe dit te voorkomen en/of op te lossen.

Jeanette werkt samen met een aantal advocaten en juristen, een psychotherapeut en een fiscalist, die zij desgewenst kan vragen gericht advies uit te brengen.  

Waarom de keuze voor mediation?

“In mijn werk, maar ook daarbuiten, zag ik communicatieproblemen ontstaan, vaak veroorzaakt doordat men verschillende beelden had van wat besproken werd. Dit heeft soms te maken met verschillende culturele achtergronden, maar ook met misverstanden, verschillen in opinies of belangen. Als eenmaal een beeld over iemand gevormd is, wordt de volgende ervaring met deze persoon daar ingepast, waardoor het steeds moeilijker wordt. Dát doorbreken kan enorm verhelderend zijn.

Bij conflicten is het belangrijk gehoord te worden door de ander. Als je het gevoel hebt 'klem' te zitten en niet gehoord te worden dan is er ook geen ruimte voor het vinden van oplossingen.

Als mediator leid ik het gesprek en zorg ik er voor dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om naar elkaar te luisteren en zodoende beter inzicht te krijgen in wat voor elk van hen belangrijk is. Dit biedt ruimte om vervolgens gezamenlijk een voor beiden goede oplossing te vinden."  

Waarom ook als coach en counselor actief?

"Ik vind het heel boeiend om te helpen ontdekken waar je kracht zit; waar je hart ligt en hoe je je capaciteiten beter kunt inzetten. Ik heb gemerkt dat ik, dankzij mijn brede levens- en werkervaring én natuurlijk mijn psychologie-opleiding, goed ben om hierin voor mensen een gids te zijn. Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe meer mogelijkheden je ziet om nieuwe wegen in te slaan."