Mediation & Coaching

Mediation

 In Gesprek  - Mediation & Coaching biedt mediation voor:

  • Arbeidsgerelateerde conflicten (arbeidsvoorwaarden, omgangsvormen, ontslag, ziekteverzuim, intercollegiale problemen)
  • Zakelijke conflicten (maatschappen, conflicten over contracten)
  • Echtscheidingsbemiddeling (opstellen ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant, verbeteren communicatie na een echtscheiding)
  • Conflicten in de familiesfeer (familieverhoudingen, nalatenschappen)
  • Conflicten binnen kerkelijke organisaties (relatie predikant - kerkenraad, fusies en inkrimping)
  • Conflicten binnen de gezondheidszorg (zorgverleners onderling, patiënt-zorgverlener)
  • Persoonlijke conflicten (bijvoorbeeld ruzie met de buren)  

 Het is mogelijk om ook buiten de normale kantooruren een afspraak te maken, namelijk ’s avonds (aanvang gesprek voor 20.30 uur) of op zaterdagochtend. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.


In Gesprek - Mediation & Coaching is aangesloten bij: de Mediators federatie Nederland (MfN) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).