Mediation & Coaching

Welkom bij In Gesprek - Mediation & Coaching

Is er een conflict ontstaan, waarbij het u niet meer lukt om er samen uit te komen? Of heeft u het gevoel vast te zijn gelopen in uw samenwerking of samen leven en wilt u eraan werken dat op te lossen? Dan kan mediation, coaching of counseling u daarbij helpen. 

Wat is mediation?

Bij mediation gaat u zelf aan de slag door samen met de andere betrokkene(n) in dialoog te gaan, daarbij geholpen door een mediator. De mediator helpt om het gesprek constructief te voeren en zodoende oplossingen te vinden voor problemen die blijkbaar lastig zijn op te lossen. De mediator is onafhankelijk; neemt zelf geen standpunt in, maar begeleidt de deelnemers in de communicatie en het oplossen van hun conflict. 

Wat is coaching en wat is counseling?

Bij coaching wordt u door de coach geholpen om te achterhalen waarom zaken in de samen-werking met anderen niet goed verlopen. Wat zit u dwars? Hoe komt het dat u niet adequaat kunt reageren? Waar bent u goed in en hoe zou u uw kracht zó in kunnen zetten dat u effectiever bent in uw communicatie en samenwerking met anderen?

Bij counseling onderzoekt u waarom u zoveel stress ervaart en waarom u vastloopt in de dingen die u doet en ervaart. Samen met de counselor gaat u op zoek naar oplossingen, binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden.

Jeanette den Hartogh is sinds 1986 psycholoog en vanaf 2013 MfN registermediator. Zij werkt vanuit 'In Gesprek - Mediation & Coaching' samen met advocaten en juristen, een psychotherapeut en een fiscalist die zij, indien gewenst, kan raadplegen of vragen gericht advies uit te brengen.